Dlaczego „w trampkach”?

trampki

Dlatego, że:

- trampki kojarzą nam się z wędrówką, z przygodą;

- w doświadczaniu filmów niezwykle znaczącym elementem jest wspólne oglądanie. Trzeba (wy)chodzić do kina, a filmy oglądać z innymi;

- każdy film to podróż;

- gdy patrzymy na trampki młodych ludzi, przypominamy sobie Sailora Ripleya z Dzikości serca, który mówi „Ta kurtka ze skóry węża jest wyrazem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki”…

trampki