Warsztat dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Warsztat dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – liderów edukacji filmowej (15 osób). Spotkanie zostanie poprzedzone projekcją „Wyjątkowego ptaka”. Warsztaty dotyczące pracy z filmem jako narzędziem wychowawczym.

Film może być skutecznym narzędziem komunikacji pomiędzy nauczycielem i uczniem, dorosłym i dzieckiem. Jest to forma łatwo przyswajalna przez obie strony – ciekawy film zachęca do rozmowy, rozwiązywania trudnych kwestii.

Tematem warsztatu będzie zastosowanie filmu Wyjątkowy ptak do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Wyjątkowy ptak jest dobrym przykładem „filmu terapeutycznego”. Po pierwsze, jest ciekawy. Po drugie, porusza wiele wątków: od przemocy rówieśniczej, przez alienację, proces budowania własnej wartości, po radzenie sobie z niepełnosprawnością. Na warsztatach pokażemy na tym przykładzie praktyczne sposoby nawiązania do trudnych dla młodzieży tematów.

Termin warsztatów:

28 września, Kinoteka Multipleks. Sala 8. (Pl. Defilad 1)
- pokaz filmu: 14:00,
- warsztaty: ok 15:30, zaraz po zakończeniu filmu.

Uczestnicy warsztatów muszą wcześniej obejrzeć film.

Liczba uczestników:

15 osób

Rekrutacja:

Informacje nt warsztatów oraz zasady uczestnictwa na www.kinoterapia.pl.

Przygotowanie i prowadzenie

Fundacja Generator istnieje od 2008 roku, a jej misję stanowi:
• badanie wpływu kina na kulturę i nasz sposób postrzegania świata
• rozwijanie narzędzi i wiedzy koniecznych do wykorzystania filmu w profilaktyce i interwencji psychologicznej oraz edukacji
• wspieranie wartościowego kina, poprzez promowanie nowatorskich sposobów interpretacji sztuki filmowej

Do tej pory zrealizowała szereg wydarzeń popularyzatorskich i psycho-edukacyjnych, w tym: cykl filmowy – „Mózg Podejrzany” w Centrum Nauki Kopernik, cykl filmowy – „Na szczęście film” w Kinie Praha, cykl szkoleniowy dla nauczycieli „Komunikacja z Happy Endem” w KinoLab, CSW, cykl warsztatów dla dzieci „Mój przyjaciel film”. Jest członkiem Koalicji na Rzecz Edukacji Filmowej, partnerem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi dwie strony internetowe – www.kinoterapia.pl oraz www.projekcje.edu.pl.